Haftalık Günlük

Apofeni Apophenia Nedir?

Herhangi bir duvar kağıdı motifinde insan yüzünü andıran bir resim gördüyseniz, bir tür apofeni yaşamışsınızdır. Bu nosyon, rastgele imajlar içinde anlamlı bir model görmeyi içerir. Yani ilk bakışta ilgisiz görüntüler, farklı bir anlama denk gelebilir. Bakan kişi gördüğü şeyin daha farklı bir nesne ya da fikre benzediğini dile getirebilir.

Münzevi Hayat Bunalımı: Hikikomori

Apofeni Nedir? İlgisizliğin Doğurduğu Anlam

Özetle Apophenia isimli bu mefhum, insanların rastgele bilgilerdeki kalıpları ve mantaliteyi görme içtepisini ifade eder. Gökyüzünde mutlak bir anlam ifade etmeyen bulutlardan bir anlam çıkarma çabası, bir apofeni halidir. Aynı şekilde bir patates cipsi üzerinde tarihi bir kişiliğin yüzünü görmek de bu nosyona denk düşer.

Apofeni Hastalığı Teşhisi

Popüler kültürde kendini var eden bu kavramı, 1958 yılında Alman nörolog Klaus Conrad literatüre kazandırmıştır. İlk bakışta bireylerdeki yaratıcılığı körükleyen bir durum olsa da usyarılım‘ın semptomatik bir işareti olma olasılığı da vardır. Zira Klaus Conrad’ın şizofreni hastalarındaki motive olmadan bağlantıları görme konulu çalışma yaparken apofeni kavramını bulması bunu destekler niteliktedir.

Apophenia Çeşitleri Nelerdir?

Apophenia, rastgelelilikte imgesel ikonlar bulma manasına gelen genel bir tabirdir ve alt kategorilere ayrılır.

Pareidolia, özellikle görsel uyaranlarla ortaya çıkan bir apofeni türüdür. Bu mezhur eğilime sahip kişiler mütemadiyen cansız imajlarda insan yüzünü andıran suretler görürler. Bir dilim kızarmış ekmek içinde bir insan yüzü görmek veya rastgele bir bulut yığını içinde bir tavşan görmek, pareidolia için sarih örneklerdir.

Vaktinin çoğunu Kumar ile geçiren insanlar ekseriyetle kumarbazın safsatası şeklinde betimlenen bir fenomenin kurbanı olurlar. Rastgele sayılardaki kalıpları veya anlamı algılama yeteneğine sahiptirler. Dolayısıyla bu vakıayı yakınlaşmakta olan bir galibiyetin sarih indikatörü olarak tefsir ederler.

İmajlar veya mesajlar, imgelerin oluşumu için sık hale geldiğinde teşekkül eder. İnsanların maruz kaldıkları imajlar tamamen rastgele olsa bile modelleri veya benzerlikleri görme eğilimindedir.

Onay önyargısı, bir kişinin bir hipotezi doğru olduğu düşüncesi kapsamında test edeceği psikolojik bir görüngüdür. Bu tür apofeni, bir hipotezi doğrulayan ve onu çürüten bilgileri açıklayan aşırı vurgulanmaya sebebiyet verebilir.

Phubbing Nedir?

Exit mobile version