Kültür/Rehber

Filolog Nedir, Ne İş Yapar?

Filolog nedir sorusuna özetle şu cevabı verebiliriz; filoloji, edebi metinler ve yazılı kayıtların tetkik edilmesi konusunda uzmanlaşmış kişi. Bu konuya eğilen kişiler, muhtelif dillerde veya senaryolarda yazılmış düşüncelere yeni mantaliteler getirmektedir. Disiplinlerarası işbilirliğini esas alan filologlar, tarihi el yazmaları ve metinleri yorumlar. Filolog Nedir? Betikbilim/Filoloji Nedir? Filolog, ananevi ve mukayeseli dilbilimde yetkinliğini kanıtlamış bir profesyoneldir. […]

Coğrafya

Akarsu Aşındırma Şekilleri

Akarsu aşındırma şekilleri, yeryüzünün doğal kuvvetleri tesiriyle vuku bulan nadide formlardır. Müstesna bir formasyona sahip aşındırma şekilleri, hem yurdumuzun hem de dünyanın muhtelif coğrafyalarında belirmektedir. Akarsu Aşındırma Şekilleri / Akarsuların Aşındırma Şekilleri Akarsular tortuyu aşındırır ve taşır, gevşek tortular nehir kanalının dibinde hareket ettikçe, dalgacıklar ve kum tepeleri gibi küçük formları gelişebilir. Bir akarsuyun toplam […]

Kahve

Luwak Kahvesi Nedir? En Pahalı Kahve: Kopi Luwak

İlk bakışta bir luwak’ın (loo-wak) alışılmadık derecede uzun bir kedi olduğunu düşünebilirsiniz. Belki bir rakun ya da Avustralyalı Didelphidae… Bir de Endonezya’ya gizlice girerek kendini evinden çok uzakta bulan bir canlı olduğunu da düşünebiliriz. Ancak Endonezya luwak’ı bu yaratıkların herhangi birinden oldukça ayrıksıdır. Bu kıvrak gövdeli, meraklı yaratık, kahve kirazları yeme sevgisi sayesinde dünyadaki en […]

Kültür/Rehber

Rokoko Nedir? Rokoko Sanatı ve Rokoko Mimari

Rokoko stil/üslubu nedir sualine iç tasarım ve tezyini sanatlarda kullanılan bir mantalitedir şeklinde cevap verebiliriz. 18. yüzyıl Fransa’sında biçimlenen; çizim, mimari ve heykel gibi muhtelif sanat muhtevalarında yer bulan muteber bir stildir. Afili olmaktan ziyade zarif, ince ve doğal formların coşkulu bir şekilde kullanımı ile karakterize edilir. Rokoko sözcüğü, denizkabuğu kaplı taşlar ile yapay inleri/sığınakları […]

Coğrafya

Drumlin Nedir Coğrafya? Drumlin Ne Demek?

Drumlin isimli yer şeklinin buzul buz katmanlarının kaya döküntüleri boyunca uzanan aerodinamik hareketiyle oluştuğuna inanılıyor. İsminin 1833 yılında Kelt dilinde yuvarlak tepe – höyük anlamına gelen Druim kelimesinden türediği biliniyor. Drumlin Ne Demek? Özellikleri Neler? Drumlinler, uzun mihverleri buzul akış yoluna koşut olan geniş alçak coğrafyalarda konuşlanmıştır. Çeşitli karakteristik formlara sahip olmalarına rağmen, buzul yönü […]

Coğrafya

Avcı Takımyıldızı Yıldızları – Orion Takım Yıldızı

Orion kompleks bir takımyıldızdır ve farklı kültürlerde büyüleyici ve ikonik bir yeri vardır. Eski Mısırlılar, Orion ile Osiris arasında bir irtibatın mümkün olabileceğini düşünüyordu. Firavunların Osiris’e dönüştüğüne inanıldığından, Giza’nın antik piramitleri Orion takım yıldızından bir modele benzemek için yapılmıştır. Araştırmacıların çoğu, avcı görünümlü takımyıldızı Orion’da sekiz (veya daha fazla) büyük yıldızı ihtiva ettiği hususunda hemfikir. […]

Yaşam

Ammonit Nedir? Ammonit Fosili ve Ammonit Taşı Hakkında

Ammonit terimi, çoğu mezozoik formlar için kullanılır. Buna karşılık, ammonitleri içeren bir alt sınıf olan ammonoidler, 400 milyon sene evvel Erken Devoniyen‘de belirmiştir. 335 milyon yıl kadar süren varoluşun ardından dinozorlar gibi ortadan kaybolmuşlardır. Ammonite Nedir? Özellikleri Nelerdir? Basitçe söylemek gerekirse, ammonoidler kalamarın akrabalarıdır, ancak mürekkep keseleri yoktu. Çok az çabayla ve verimli bir şekilde yüzmelerini […]

Kahve

Mırra Kahvesi Nedir? Nasıl Yapılır? Mırra Kahvesi Hikayesi

Türkiye’de herhangi bir kahveyi doğu bölgelerimizle ilişkilendirmek istesek; Mırra kahvesi bu konuda ilk sırada yer alabilir. İsmindeki orijinalliği Arapça bir sözcükten alan Mırra Kahve, kahvenin asırlar boyu batıya yaptığı gizemli serüvenin bir kanıtı. Belirtmeden geçmeyelim; bu kahvenin ismi Arapça dilindeki Mur sıfatından geliyor; bu sıfatın Türkçesi acı… Dolayısıyla sert bir tat, mırra kahvesinin ırasal niteliğini […]

Kültür/Rehber

Op Art Nedir? Op Art Sanatı

Hipnotize eden ve büyüleyen Op art sanatını betimlemek için mesnetli sözcükler olsa da; yeterli olmaz. Yaratıcılar, gözü büyüleyen ve aldatan görsel imgelere uzun zamandır ilgi duyuyorlardı; ancak 1960’lara kadar bu tür bir ilgi, bugünün ötesine geçen popüler ve ideal bir sanat hareketine dönüşmedi. Op sanat üslupları, ister tamamen siyah-beyaz olsun, ister renkli olsun, birçok tarihi […]

Boğaz Vadi Coğrafya, Boğaz Vadi Nasıl Oluşur, Yarma Vadi
Coğrafya

Boğaz Vadi Nedir? Coğrafya Boğaz Vadi Özellikleri

Vadi, yatık yer veya dağlar arasına sığınmış alçak bir alandır ve ekseriyetle içinde bir nehir veya akarsuyun devinimi gözlemlenir. Gezegenimizin yüzeyindeki en yaygın şekillerinden biri olan vadiler, muhtelif formasyonlarda karşımıza çıkar. Boğaz vadi, en mühim vadi türlerinden biri olup hasıl olmasında muhtelif -farklı- etkenler başrol oynar. Boğaz Vadi Nasıl Oluşur? Yarma Vadi Nasıl Oluşur? Boğaz […]