Petrografi Nedir Coğrafya, Petrografi Litoloji Farkı, Petrograf Nedir?
Coğrafya

Petrografi Nedir?

Petrografi, mikroskobik incelemelerle kayaları tanımlayan ve sınıflandıran bir jeoloji branşıdır. Petrografi aslında kayaları ve oluşumlarını inceleyen bir jeoloji dalı olan petrololojinin bir alt bölümüdür. Ayrıca petrografinin, kayaların bileşimini, formasyonunu ve sistemik tanımını içeren bir dal olduğunu da belirtelim. Petrografi Ne Demek? Petrografi, el numunelerinde ve ince bulgularda jeolojik malzemelerin sistematik tanımı bileşimi ve organizasyonuyla ilgilenir. […]

Plato Nedir Coğrafya, Plato Çeşitleri Nelerdir, Plato Sözlük Anlamı
Coğrafya

Plato Nedir? Plato Nasıl Oluşur?

Platolar, doğal güçlerin etkisiyle yükselen ve erozyon yağmur ve rüzgar kuvvetiyle biçimlenen, yükseltilmiş arazi bölümleridir. Litosferde delikler ve volkanlar açığa çıkaran magma, aynı zamanda zemini yükselterek platolar oluşturur. Örneğin bugün uysal küçük bir nehir olan San Rafael, milyonlarca yıl önce Utah’taki Little Grand Kanyon’u oymuştur. O halde plato nedir konumuza geçiş yapalım ve coğrafi oluşumları […]

Coğrafya

Karstik Göller ve Özellikleri

Karstik göller, yeraltı mağaralarının kireçtaşı, alçıtaşı ve dolomit gibi suda çözünür kayaçlarında çökelmesi neticesinde oluşur. Diğer adıyla Karstifikasyon olan bu süreç, 100 kilometrekarelik bir alanı kapsayabilir. Sığ göl yatakları genellikle çözünmez bir tortu tabakasıdır böylece su birikir ve göllerin oluşumuna yol açar. Karstik göllere ek olarak diğer göl çeşitlerine göz atmak istiyorsanız, oluşum türlerine göre […]

Coğrafya

Kartograf Nedir? Mesleki Tanımı ve Kapsama Alanları

İlk haritalar, yüzyıllar öncesinde fırça ve parşömen gibi tekniklerle oluşturuldu. 15. asırdan 17. asra kadar, Keşif Dönemi boyunca, kartograflar bu haritaları kullandılar. Ancak bir süre sonra yeni ölçme teknikleri ve kaşiflerin gözlemlerine dayanarak yeni haritalar yaratıldı. Böylece kartograf nedir konusu güncel ve periyodik unsurlardan etkilenerek farklı veçhelere yayıldı. Kartograf Nedir? Oxford Dictionary of English bir […]

Coğrafya

Rüzgar Çeşitleri ve Özellikleri

Güneş, evrenimizin tüm coğrafyalarını orantılı ve dengeli bir biçimde ısıtmaz. Dünyamızın istikrarsız ısınmasından vuku bulan hava akımı, form ve biçimlerine rüzgar denir. Yüksek basınç ve alçak basınç kavramlarına başvurmadan rüzgarın ne demek olduğunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Dinamik hava akımlarının cereyan etmesiyle farklı rüzgar biçimleri vuku bulur. Bu rüzgarlar kendi içinde farklı çeşitlere ayrılır ve her […]

Tektonik Göller
Coğrafya

Tektonik Göller

Çeşitli coğrafyalarda sıklıkla denk geldiğimiz göller, biçimlenişleri sebebiyle merak uyandıran coğrafi formlardır. Bu yazıda tektonik göllerden bahsedeceğiz ve nasıl oluştuklarına dair birtakım bilgilerden bahsedeceğiz. Ancak tektonik göller konusundan önce göl nedir ve oluşumlarına göre göl çeşitleri nelerdir konumuzu inceleyebilirsiniz. Tektonik Göller Nasıl Oluşur? Tektonizma, volkanizma ve heyelanların oluşturduğu havzalar veya litosferin devinimi, devasa havzaları kompoze […]

Coğrafya

Lagün Nedir?

Lagün, doğal bir bariyerin daha geniş/iri su kümelerini bölmesi ile vuku bulan bir su yığınıdır. Lagün nedir sorusuna ayrıntılı yanıt vermeden önce bu coğrafi biçimlenişin İtalyanca bir sözcükten türediğini belirtelim. Gölet ve göl anlamına gelen İtalyanca’daki Laguna sözcüğü, bu şekle adını vermiştir. Laguna sözcüğünden türeyen bu formasyonun kendi dilimizdeki ismi ise denizkulağı’dır. Lagün Nedir Kısaca […]

Coğrafya

Hörgüç Kaya Nedir?

Muhtelif etkiler, birbirinden farklı ve oluşumuyla hayranlık uyandıran çeşitli yeryüzü şekilleri inşa etmiştir. Akarsu, rüzgarlar ve buzullar bu şekillerin yaratılmasında başrol oynayan aktörlerin mühim bir kısmını oluşturur. Akarsu aşındırma şekilleri için tıklayabilirsiniz şimdi müstesna bir örnekten yani hörgüç kayalardan bahsedeceğiz. Çünkü hörgüç kaya, evrenimizin ne gibi şekilleri ortaya çıkarabileceğinin en nadide kanıtlarından biri. Peki, Hörgüç […]

Coğrafya

Ova Nedir?

Ova, cüzi eğime sahip düz arazilerin geniş yüzölçümlerine atfedilen bir isimdir. Dünya kara alanlarının üçte birinden fazlasını örttüğü için ova nedir sorusu popüler bir sorudur. Tıpkı Great Plains bölgelerindeki gibi her kıtada görülen ovaların çoğu otlaktır. Çayır, çimin ana flora türü olduğu ve kıymetli ot türlerini ihtiva eden bir bölgedir. Tüm ovalar otlak değildir bazıları […]

Coğrafya

Akarsu Aşındırma Şekilleri

Akarsu aşındırma şekilleri, yeryüzünün doğal kuvvetleri tesiri sonucunda vuku bulan nadide formlardır. Müstesna bir formasyona sahip aşındırma şekilleri, hem yurdumuzun hem de dünyanın muhtelif coğrafyalarında belirmektedir. Akarsu Aşındırma Şekilleri / Akarsuların Aşındırma Şekilleri Akarsular tortuyu aşındırır ve taşır, gevşek tortular nehir kanalının dibinde hareket ettikçe, dalgacıklar ve kum tepeleri gibi küçük formlar gelişir. Bir akarsuyun […]