Coğrafya

Rüzgar Çeşitleri ve Özellikleri

Güneş, evrenimizin tüm coğrafyalarını orantılı ve muvazeneli bir biçimde ısıtmaz. Dünyamızın istikrarsız ısınmasından vuku bulan hava akımı, form ve biçimlerine rüzgar denir. Yüksek basınç ve alçak basınç kavramlarına başvurmadan rüzgarın ne demek olduğunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Dinamik hava devinimlerinin cereyan etmesiyle farklı rüzgar biçimleri vuku bulur. Bu rüzgarlar kendi içinde farklı çeşitlere ayrılır ve her […]

Tektonik Göller
Coğrafya

Tektonik Göller

Çeşitli coğrafyalarda sıklıkla denk geldiğimiz göller, biçimlenişleri sebebiyle merak uyandıran coğrafi formlardır. Bu yazıda tektonik göllerden bahsedeceğiz ve nasıl oluştuklarına dair birtakım bilgilerden bahsedeceğiz. Ancak tektonik göller konusundan önce göl nedir ve oluşumlarına göre göl çeşitleri nelerdir konumuzu inceleyebilirsiniz. Tektonik Göller Nasıl Oluşur? Tektonizma, volkanizma ve heyelanların oluşturduğu havzalar veya litosferin devinimi, devasa havzaları kompoze […]

Coğrafya

Lagün Nedir?

Lagün, doğal bir bariyerin daha geniş/iri su kümelerini bölmesi ile vuku bulan bir su yığınıdır. Lagün nedir sorusuna ayrıntılı yanıt vermeden önce bu coğrafi biçimlenişin İtalyanca bir sözcükten türediğini belirtelim. Gölet ve göl anlamına gelen İtalyanca’daki Laguna sözcüğü, bu şekle adını vermiştir. Laguna sözcüğünden türeyen bu formasyonun kendi dilimizdeki ismi ise denizkulağı’dır. Lagün Nedir Kısaca […]

Coğrafya

Hörgüç Kaya Nedir?

Muhtelif etkiler, birbirinden farklı ve oluşumuyla hayranlık uyandıran çeşitli yeryüzü şekilleri inşa etmiştir. Akarsu, rüzgarlar ve buzullar bu şekillerin yaratılmasında başrol oynayan aktörlerin mühim bir kısmını oluşturur. Akarsu aşındırma şekilleri için tıklayabilirsiniz şimdi müstesna bir örnekten yani hörgüç kayalardan bahsedeceğiz. Çünkü hörgüç kaya, evrenimizin ne gibi şekilleri ortaya çıkarabileceğinin en nadide kanıtlarından biri. Peki, Hörgüç […]

Coğrafya

Ova Nedir?

Ova, cüzi eğime sahip müstevi (düz) arazilerin geniş yüzölçümlerine atfedilen bir isimdir. Dünya kara alanlarının üçte birinden fazlasını örttüğü için ova nedir sorusu popüler bir sualdir. Tıpkı Great Plains bölgelerindeki gibi her kıtada görülen ovaların çoğu otlaktır. Çayır, çimin ana flora türü olduğu ve velut ot türlerini ihtiva eden bir bölgedir. Tüm ovalar otlak değildir […]

Coğrafya

Akarsu Aşındırma Şekilleri

Akarsu aşındırma şekilleri, yeryüzünün doğal kuvvetleri tesiri sonucunda vuku bulan nadide formlardır. Müstesna bir formasyona sahip aşındırma şekilleri, hem yurdumuzun hem de dünyanın muhtelif coğrafyalarında belirmektedir. Akarsu Aşındırma Şekilleri / Akarsuların Aşındırma Şekilleri Akarsular tortuyu aşındırır ve taşır, gevşek tortular nehir kanalının dibinde hareket ettikçe, dalgacıklar ve kum tepeleri gibi küçük formlar gelişir. Bir akarsuyun […]

Coğrafya

Drumlin Nedir Coğrafya?

Drumlin isimli yer şeklinin buzul buz katmanlarının kaya döküntüleri boyunca uzanan aerodinamik hareketiyle oluştuğuna inanılıyor. İsminin 1833 yılında Kelt dilinde yuvarlak tepe – höyük anlamına gelen Druim kelimesinden türediği biliniyor. Drumlin Ne Demek? Özellikleri Neler? Drumlinler, uzun mihverleri buzul akış yoluna koşut olan geniş alçak coğrafyalarda konuşlanmıştır. Çeşitli karakteristik formlara sahip olmalarına rağmen, buzul yönü […]

Coğrafya

Avcı Takımyıldızı Yıldızları

Orion kompleks bir takımyıldızdır ve farklı kültürlerde büyüleyici ve ikonik bir yeri vardır. Eski Mısırlılar, Orion ile Osiris arasında bir irtibatın mümkün olabileceğini düşünüyordu. Firavunların Osiris’e dönüştüğüne inanıldığından, Giza’nın antik piramitleri Orion takım yıldızından bir modele benzemek için yapılmıştır. Araştırmacıların çoğu, avcı görünümlü takımyıldızı Orion’da sekiz (veya daha fazla) büyük yıldızı ihtiva ettiği hususunda hemfikir. […]

Boğaz Vadi Coğrafya, Boğaz Vadi Nasıl Oluşur, Yarma Vadi
Coğrafya

Boğaz Vadi Nedir?

Vadi, yatık yer veya dağlar arasına sığınmış alçak bir alandır ve ekseriyetle içinde bir nehir veya akarsuyun devinimi gözlemlenir. Gezegenimizin yüzeyindeki en yaygın şekillerinden biri olan vadiler, muhtelif formasyonlarda karşımıza çıkar. Boğaz vadi, en mühim vadi türlerinden biri olup hasıl olmasında muhtelif -farklı- etkenler başrol oynar. Boğaz Vadi Nasıl Oluşur? Yarma Vadi Nasıl Oluşur? Boğaz […]

Coğrafya

Tombolo Nedir? Türkiye’de Tombolo Örnekleri

Tombolo nedir, coğrafya merakını gidermek isteyenler için önemli konu başlıklarından biri olarak telaffuz edilebilir. Tombolo’nun ne demek olduğunu pratik olarak şu şekilde cevaplayabiliriz; bir adayı, büyük bir kara parçası ile temasını gerçekleştiren coğrafi bir şekil… Dolayısıyla tombolo terimi, irtibat noktası gibi bir işleve sahiptir; etrafı su ile çevreli kara kütleleri ve anakarayı birbirine bağlama/iliştirme görevini […]