Coğrafya

Akarsu Aşındırma Şekilleri

Akarsu aşındırma şekilleri, yeryüzünün doğal kuvvetleri tesiriyle vuku bulan nadide formlardır. Müstesna bir formasyona sahip aşındırma şekilleri, hem yurdumuzun hem de dünyanın muhtelif coğrafyalarında belirmektedir. Akarsu Aşındırma Şekilleri / Akarsuların Aşındırma Şekilleri Akarsular tortuyu aşındırır ve taşır, gevşek tortular nehir kanalının dibinde hareket ettikçe, dalgacıklar ve kum tepeleri gibi küçük formları gelişebilir. Bir akarsuyun toplam […]

Coğrafya

Drumlin Nedir Coğrafya? Drumlin Ne Demek?

Drumlin isimli yer şeklinin buzul buz katmanlarının kaya döküntüleri boyunca uzanan aerodinamik hareketiyle oluştuğuna inanılıyor. İsminin 1833 yılında Kelt dilinde yuvarlak tepe – höyük anlamına gelen Druim kelimesinden türediği biliniyor. Drumlin Ne Demek? Özellikleri Neler? Drumlinler, uzun mihverleri buzul akış yoluna koşut olan geniş alçak coğrafyalarda konuşlanmıştır. Çeşitli karakteristik formlara sahip olmalarına rağmen, buzul yönü […]

Coğrafya

Avcı Takımyıldızı Yıldızları – Orion Takım Yıldızı

Orion kompleks bir takımyıldızdır ve farklı kültürlerde büyüleyici ve ikonik bir yeri vardır. Eski Mısırlılar, Orion ile Osiris arasında bir irtibatın mümkün olabileceğini düşünüyordu. Firavunların Osiris’e dönüştüğüne inanıldığından, Giza’nın antik piramitleri Orion takım yıldızından bir modele benzemek için yapılmıştır. Araştırmacıların çoğu, avcı görünümlü takımyıldızı Orion’da sekiz (veya daha fazla) büyük yıldızı ihtiva ettiği hususunda hemfikir. […]

Boğaz Vadi Coğrafya, Boğaz Vadi Nasıl Oluşur, Yarma Vadi
Coğrafya

Boğaz Vadi Nedir? Coğrafya Boğaz Vadi Özellikleri

Vadi, yatık yer veya dağlar arasına sığınmış alçak bir alandır ve ekseriyetle içinde bir nehir veya akarsuyun devinimi gözlemlenir. Gezegenimizin yüzeyindeki en yaygın şekillerinden biri olan vadiler, muhtelif formasyonlarda karşımıza çıkar. Boğaz vadi, en mühim vadi türlerinden biri olup hasıl olmasında muhtelif -farklı- etkenler başrol oynar. Boğaz Vadi Nasıl Oluşur? Yarma Vadi Nasıl Oluşur? Boğaz […]

Coğrafya

Tombolo Nedir? Türkiye’de Tombolo Örnekleri

Tombolo nedir, coğrafya merakını gidermek isteyenler için önemli konu başlıklarından biri olarak telaffuz edilebilir. Tombolo’nun ne demek olduğunu pratik olarak şu şekilde cevaplayabiliriz; bir adayı, büyük bir kara parçası ile temasını gerçekleştiren coğrafi bir şekil… Dolayısıyla tombolo terimi, irtibat noktası gibi bir işleve sahiptir; etrafı su ile çevrelenmiş kara kütleleri ve anakarayı birbirine bağlama/iliştirme görevini […]

Coğrafya

Delta Ovası Nedir?

Coğrafyada delta nedir ve delta ovası nasıl oluşur? Delta ovaları, akarsu kaynaklı tortuların açığa çıkardığı alçak ve engebesiz düzlük biçimindeki alanlardır. Orijininde boyut, yapı ve bileşim açısından farklılıklar gösteren delta ovalarının ana oluşum sebepleri, yeryüzündeki tortu birikimleridir. Delta Ovası Nasıl Oluşur? Delta ovalarının karakterini etkileyen çok sayıda faktör bulunabilir: Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi belirtebiliriz: Nehirlerin […]

Coğrafya

Beşeri Coğrafya Nedir? Hakkında Temel Bilgiler

İnsanlar ve coğrafi çevre irtibatının mekânsal ve zamansal olarak ne gibi farklılıklar yarattığının analiz edilmesi, beşeri coğrafyanın kapsama alanına girer. Beşeri coğrafya nedir sorusuna cevap verirken aşağıdaki gibi bir karşılaştırma yaparak ilerleyelim. Beşeri Coğrafya Nedir? Fiziki coğrafya, doğal dünyayı biçim veren mekansal ve çevresel süreçlere odaklanırken, söz konusu tahlillerin yapılması için doğa ve fizik gibi […]

Coğrafya

Havza Nedir Ne Anlama Gelir?

Havza nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Havza, dik yamaçlarla çevrili olan çökük ve düz alanlar için kullanılan coğrafi bir nosyon/sözcüktür. Bu tanımlamadan yola çıkarsak, havza teriminin farklı anlamlara denk geleceğini ifade edebiliriz. Az önceki havza tanımlamasını göz önüne alırsak; deniz seviyesinin altında olan yeryüzü şekilleri de havza tanımlamasına uygun düşer. Dibi az çok engebeli […]

Coğrafya

Peneplen Nedir? Peneplen Örnekleri

Peneplen arazi nedir, Türkiye ve dünyadaki örnekleri nelerdir? Dikkat çekici yeryüzü şekillerinden biri olan penepleni (diğer adı yontükdüz) yakından tanıyalım. Peneplen Nedir? Yontukdüz Nedir? Penepleni kısaca tanımlamak gerekirse “hafif dalgalı ve geniş bir düzlük” ifadelerini kullanabiliriz. Bu arazi şeklini yaratan akarsu erozyonudur. Jeolojik zaman boyunca araziyi neredeyse taban seviyesine (deniz seviyesine) indirgeyen akarsu erozyonu etkisiyle […]

Coğrafya

Delta Nedir? Delta Coğrafya Nasıl Oluşur?

Coğrafya, matematik ve fizik gibi farklı disiplinlerde delta terimi ile karşılaşırız. Bu yazıda coğrafya terimi olan delta hakkında bilgi vereceğiz. Aynı zamanda deltaların nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Peki, coğrafi bir terim olan delta nedir? Coğrafyada Delta Nedir? Irmaklar sularını göl gibi başka su yığınlarına boşalttığı zaman su düzlükleri oluşur. Deltayı kısaca tanımlamak gerekirse ilk cümlede bahsettiğimiz […]