Kültür/Rehber

Natürmort Nedir Özellikleri Nelerdir?

Batı sanatının janr’larından biri olan natürmortun ana mevzusu, devinimsiz veya cansız herhangi bir şeydir. Natürmort, insan yapımı veya doğal her türlü objeyi, zerzevat, meyve, nebat, balık, av hayvanlarını, şarabı vb. içerir. Natürmort; Yiyecek ve şarap gibi maddi hazların bir kutlanışı veya Bu tutkuların muvakkat olmasının ve insan yaşamının kısalığının bir uyarısı olabilir. On yedinci yüzyılda […]

Kültür/Rehber

Çiçek Dürbünü (Kaleydoskop) Nedir?

Birinin size parlak renkli bir karton tüp verdiğini ve sizi içeriye bakmaya davet ettiğini düşünün. Kulağa biraz ilginç gelse de içinden baktığınızda diğer uçtaki müstesna renk patlaması karşısında büyülenebilirsiniz. Büyük olasılıkla bir çiçek dürbünü aracılığıyla etrafa müşfik bakışlar atıyorsunuz üstelik aynı kalıbı iki kez görmeden… Geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca insan nesilleri bu eksperiyansı paylaştı ancak […]

Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Kültür/Rehber

Sanal Gerçeklik Gözlüğü Nedir Nasıl Kullanılır?

Aksiyonu ilk elden deneyimlediğiniz oyunlar oynadığınızı hayal edin. Bugün size bir savaşta, bir lunaparkta veya arkadaşlarınızla kumsalda olma hissini verebilecek eğlenceli bir teknoloji var. VR gözlüklerinin vazifesi bu tesiri yaratmaktır ve çeşitli fiyat birimlerinde tüketicilerle buluşmaktadır. Peki müstesna bir vakıa (deneyim/gerçeklik) vaat eden ve sanal tecrübelerin müsebbibi olan bu gözlüğü nasıl tanımlayabiliriz? Bu yazıda teknoloji […]

Kültür/Rehber

Bentonit Nedir?

Bentonit nosyonu, yaşlanan volkanik killeri tanımlayan bir özdektir. Terim ilk olarak ABD Montana Fort Benton yakınlarındaki bir kil tabakasını anlatmak için kullanılmıştır. Montmorillonit isimli özdek, kohezyonlu toprak cinsi olan kilin niteliğinde belirleyici ana etkendir. Bentonit nedir sorusunu şu şekilde de cevaplayabiliriz: Volkan hareketinden dolayı yanık özdek atığından imal edilen çok küçük cam parçacıklarının değişmesiyle oluşur. […]

Kültür/Rehber

Granit Nedir?

Granit, billur şeklinde lanse edilen bitişik taneciklerin hasıl ettiği bir kayaçtır. Billur, kristal veya kesmeli cam şeklinde de lanse edilen bir özdek/elementtir ve ekseriyetle hendeseik/geometrik bir biçimlenişe sahiptir. Granit nedir sualine yanıt vermek için kayacın tanımına göz atalım. Evrende muhtelif ölçülerde anorganik kristalleşmiş özdekler halinde mineraller bulunmaktadır. Bu mineral veya bileşikler hemhal olarak sert birikintiler […]

Kültür/Rehber

Pirokinezi Ateş Oluşturma: Pyrokinezi Nedir?

Süper güç seçmemiz gerekseydi, uçmayı ya da görünmez olmayı seçebilirdik. Ancak süper gücü seçmek için de iyi bir neden bulmamız gerekir. Örneğin Flash olmak eğlenceli olurdu ancak her şeyi neden koşarak yapasınız? Wolverine olmak da eğlenceli olurdu fakat neden hayvani hisleri biraz törpülemek gerekmez miydi? Batman’in de yarasa gibi giyinmesinde sorun yok fakat ultra zengin […]

Kültür/Rehber

Filolog Nedir, Ne İş Yapar?

Filolog nedir sorusuna özetle şu cevabı verebiliriz; filoloji, edebi metinler ve yazılı kayıtların tetkik edilmesi konusunda uzmanlaşmış kişi. Bu konuya eğilen kişiler, muhtelif dillerde veya senaryolarda yazılmış düşüncelere yeni mantaliteler getirmektedir. Disiplinlerarası işbilirliğini esas alan filologlar, tarihi el yazmaları ve metinleri yorumlar. Filolog Nedir? Betikbilim/Filoloji Nedir? Filolog, ananevi ve/veya mukayeseli dilbilimde yetkinliğini kanıtlamış bir profesyoneldir. […]

Kültür/Rehber

Rokoko Nedir? Rokoko Sanatı

Rokoko stil/üslubu nedir sualine iç tasarım ve/veya tezyini sanatlarda kullanılan bir mantalitedir şeklinde cevap verebiliriz. 18. yüzyıl Fransa’sında biçimlenen; çizim, mimari ya da heykel gibi muhtelif sanat muhtevalarında yer bulan muteber bir stildir. Afili olmaktan ziyade zarif, ince ve doğal formların coşkulu bir şekilde kullanımı ile karakterize edilir. Rokoko sözcüğü, denizkabuğu kaplı taşlar ile yapay […]

Kültür/Rehber

Op Art Nedir? Op Art Sanatı

Hipnotize eden ve büyüleyen Op art sanatını betimlemek için mesnetli sözcükler olsa da; yeterli olmaz. Yaratıcılar, gözü büyüleyen ve aldatan görsel imgelere uzun zamandır ilgi duyuyorlardı. Ancak 1960’lara kadar bu tür bir ilgi, bugünün ötesine geçen popüler ve ideal bir sanat hareketine dönüşmedi. Op sanat üslupları, ister tamamen siyah-beyaz olsun, ister renkli olsun, birçok tarihi […]

Kültür/Rehber

Plastik Sanatlar Hangileridir?

Plastik sanatlar, sanatçı tarafından kalıplaştırılan, değiştirilebilen veya dönüştürülebilen materyal ve unsurların kullanıldığı sanat eserlerinin detaylandırma araçlarıdır. Bu unsurlar, sanatçıya kendi görüş açısını, hayal gücünü veya hakikate dair belirli vizyonunu terennüm etmek için bir hammadde işlevine sahiptir. Plastik kaynaklar ile sübvanse edilen bu sanat türü, izleyicinin bakış açısıyla algılanması gereken diğer sanatlardan (müzik, okunan metin) ayrılır. […]