Haftalık Günlük

Fonetik Sanatlar – Fonetik Sanat Nedir?

Duyu organlarımız her gün birbirinden farklı mesajlara maruz kalıyor ve bunların kaçı sanat formuna uyuyor? Fonetik sanatlar, her gün kanıksadığımız işitsel tecrübeleri özel ve biçimli bir pratiğe döküyor. Örneğin yazın ve müzik gibi sanat formları, sesbilgisel olarak işaret edilen sanatsal üsluplar arasında gösteriliyor. Her gün iç içe olduğumuz bu sanat yapıları, belki de en karşı koyamadığımız bu tanıma uyan sanat formları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Edebiyat ve Müzik neden Fonetik Sanatlar?

Bu soruya cevap vermek için aşağıdaki tanıma göz atalım: Fonetik kavramı;

Fonetik, dilsel mesajların konuşmacılardan dinleyicilere iletimini, seslerin prozodik ve dalga yayılım özelliklerini ve dil ile terennüm etme arasındaki bağlamı inceler. Konuşma, bilişsel-motorik bir performans, akustik bir durum ve alıcının algısı içindeki bir fenomen olarak incelenebilir. Fonetikteki araştırmanın karakteristiği, sesle kurulan iletişim eyleminin doğasına ve başarısına tesir eden çeşitli arka plan faktörlerini de kapsar. Örnek vermek gerekirse olayların resmiyeti ve konuşmacıların dil ve lehçelerindeki niteliksel fonksiyonlar vb. gibi…

 İlginizi Çekebilir:    Gravür Nedir Nasıl Yapılır?   

Fonetik Nedir ve Fonetik Alanındaki Araştırmalar

İşitme organlarımıza yönelen ve edebiyat ile müziğin başat sanat uslüpları olduğu sesbilgisel sanat kavramını anlamak için fonetik terimini özümsemek gerekiyor. Bu nedenle yukarıdaki tanımlardan da yola çıkarak fonetik sanatların ne anlama geldiğini daha net biçimde anlamak mümkün olacaktır.

Fonetik alanındaki araştırmalar, kısmen farklı dilleri karşılaştırarak ve kısmen de konuşulan dilden bağımsız olarak, konuşmanın akustik tezahürüne odaklanmaktadır. Fonetik araştırma, genellikle multidisipliner özellik taşır. Yani bağlantılar dil eğitimi, psikoloji ve beyin araştırması, bireysel diller, genel dilbilim ve dil teknolojisi ile akustik gibi teknik bilimlerle bulunabilir.

Bu açıklamalardan yola çıkarak fonetik sanatların dinleyicilerin algıladığı haliyle tonlama, vurgu gibi dilin incelikleriyle icra edilen sanatları ifade eden bir nosyon olduğu anlaşılmaktadır.

Exit mobile version