Yaşam

Hikikomori Nedir? Münzevi Hayat Bunalımı

Yalnızlık Japon toplumunda büyük bir problem olmaya doğru evrilirken yaşlanan halk benzersiz sosyal zorlukların ifşa olmasına engel olamıyor. Ancak bu zorluklar yalnızca yaşlı nüfusta vuku bulmuyor; hikikomori fenomeni, toplumdaki her yaş kitlesine sirayet etmiş durumda. Japon hükümeti, kamuoyu ile paylaştığı 2010 tarihli bir araştırmada Japonya’da ortalama yaşı 31 olan 700.000 kişinin hikikomori olarak yaşadığını tahmin etti. Günümüzde fecaat bir durum olabilen bu sorunun pandemi gibi tüm dünyaya yayılma tehlikesinin altı çiziliyor; peki nedir bu hikikomori hastalığı/problemi?

Hikikomori Nedir?

1990’larda Japonya’daki ergen ve genç yetişkinlerin azımsanmayacak bir kesiminin ebeveynleri haricinde hiç kimseyle sosyal teması olmadığı fark edildi. Bu durum içe doğru çekmek, hapsedilmek manasına gelen Hikikomori tabiriyle betimlendi. Hikikomori’yi net olarak akut sosyal regresyon eğilimi şeklinde tanımlayabiliriz; konuşma dilinde kapalı olma anlamında da kullanılır. Hikikomori, temelde herhangi bir fiziksel veya zihinsel durum olmaksızın kişinin içtimai (toplumsal) yaşamdan çekilmesini, kendi geri çekmesini ifade eder bir mefhumdur.

✅✅👉Phubbing Nedir?

Hikikomori Hastalığı Nedir?

Hikikomori gidişatının yarattığı buhran, tehlikeli riski taşıdığı için aşırı içtimai izolasyon şeklinde karakterize ederler. Dolayısıyla – bugün insanları görmek istemiyorum – düşüncesinden ziyade konfüzyon yaratarak daha büyük problemleri doğurur. Bazı çalışmalar, Hikikomori’nin güçlü psikolojik sıkıntı ve/veya endişe ürettiğini ve bu durumdan müzdarip olanların çoğu zaman bu yaşam tarzından vazgeçme düşüncesinin sıkıntı yaratabileceğini ortaya koydu.

Nadiren daha iyiye doğru seyreden Hikikomori sendromu, her gün insanları iç dünyalarına kapatabilir veya yalıtılmış bir yaşama sebebiyet verebilir. Konu özelinde inceleme yapan birçok araştırmacı, hikikomori’yi toplumsal bir kaygıdan ziyade patolojik bir çatışma olarak tasnif etmektedir.

Hikikomori, her iki cinsiyeti eşit şekilde etkiliyor ve ekseriyetle

 • hoş olmayan sosyal deneyimler ya da
 • akademik başarısızlık
 • fecaat olaylarla iltisaklıdır.

Hikikomori ile otizmin insan tutumlarına olan tesirlerinin benzerlik taşır ancak mutlak veya sarih bir rabıta kurulmamıştır.

Hikikomori Belirtileri

Bu fenomenin vuku bulmasındaki saiklerin ne olduğu hakkında sarih bir yargı yoktur; kendi başına zihinsel bir durum mu yoksa aşırı bir davranış biçimi mi? Anekdot olarak bakıldığında, hikikomori’nin birçok örneği tatsız ve hatta travmatik çocukluk deneyimleriyle bağlantılı görünmektedir. İşlevsiz aile dinamikleriyle de bir bağlantı olabilir; özellikle yüksek aile beklentileriyle, hikikomori’nin gelişimindeki faktörlerden biri olarak ifade edilebilir.

Hikikomori, sosyal uyumun bozulması, içtimai ilişkilerdeki çözülme, hızlı şehirleşme ve teknolojik ilerleme ile de bağlantılıdır. Bu sebeplerden dolayı uzmanlar hikikomeri fenomeninin ekseriyetle Japonya’da vuku bulmasının tesadüf olmadığının altını çiziyor. Bu sendrom, bireyleri sosyal hayattan sıyırarak onları izole hissettirir, özellikle yatkın bir ruh ve aile durumuna haiz kişiler tehlike altındadır.

Dolayısıyla

 • mütemadiyen pc oyunlarından kafasını kaldırmayan bireyler ve/veya
 • odalarından çıkıp misafire hoşgeldin lafını esirgeyen kişiler

hikikomori’nin belirtilerini taşıyor olabilir. Aynı şekilde münzevi yaşama adapte olmak, ayrı kalma isteği de bu fenomenin kemikleşmiş nişaneleri arasındadır. Fakat yalnız kalma arzusu ekseriyetle bir hikikomori tutumu şeklinde yorumlamalı, bunun için kişinin davranışlarının takibini çok iyi yapmak gerekmektedir.

✅✅👉Yüzümüze Neden Dokunuruz?

Hikikomori Tedavisi / Hikikomori Nasıl Tedavi Edilir?

Hikikomori analizini iyi yaptıktan sonra bu sendromun sağaltım metodu nedir sorusuna yönelmek mühim bir önem taşıyor. Öncelikle Hikokomori’yi tesis edecek derin endişeleri bir kalıba sokma hususunda başarı kaydetmek şart. Nedenlerinin tespiti sarih olmasa da

 • görünür olmaktan çekinmek ve/veya
 • aşağılanma duygusu bu patojenik vakıanın sebepleri konusunda/sonucunda uzmanlar hemfikir olmaya yakın.
 • Sosyal fobilerde ve/veya
 • genelleşmiş sosyal kaygılarda görülen endişeler tenzil edilirse doğru bir sağaltım süreci de başlar.

O zaman şu suali sorabiliriz; fertleri evlerinin içinde tutan, izole bir hayatın içine iten şey okul fobisi mi? Yapılan bir anket, hikikomori’den etkilenen kişilerin eğitimlerini bıraktıklarını ortaya koydu; liseden üniversiteye geçiş çok problemliydi. Bu bulgu iyileştirme süreci tesis ederek tedaviye giden olası bir dizgesel proses önerir; gençleri eğitimde tutmanın yolları fecaat riskini minimuma indirir. Bu yalnızca bir örnek olup

 • insanların korkularını tanımak ve/veya
 • ihtiyatlı bir biçimde muhtelif çözümler aramak Hikikomori için münezzeh bir çözüm sunar.

İletişim becerilerini geliştirmek ve beklentileri yönetmek hikikomori ile mücadelede mühim bir eşiğin atlanmasına imkan verecektir.

hikokomori nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir