Yaşam

Lotus Çiçeği Anlamı

İlk bakışta, lotus çiçeğinin birçok çiçek gibi manzarayı estetize eden hoş bir çiçek olduğunu düşünebilirsiniz. Kuşkusuz, bitkinin naif, simetrik formu ve müstesna renkleri büyüleyici bir panoramaya sahiptir. Buna ek olarak muteber anlamları ve bu anlam kozmosunda konsolide ettiği sembolizm dokusu vardır. Lotus çiçeği evrenin muhtelif yerlerinde -daha çok şark ekininde- değerli ve billur bir objedir. Nelumbonaceae ailesinden olan bu bitkiye emsalsiz vurgusu yapan ve diğer çiçeklerden sıyıran muhkem özellikleri vardır. Bu yazıda size lotus çiçeği anlamları ve sembolizm, Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık ve Eski Mısır’daki kültürel ve dini önemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız.

Lotus Çiçeği Nedir?

Nelumbonaceae botanik ailesinin parçası olan Lotus, ekseriyetle Avustralya ve Güney Asya’da suda yaşayan otsu bitkilerdir.

 • Kutsal Lotus (Nelumbo nucifera)
 • Amerikan Lotus (Nelumbo lutea)

şeklinde iki popüler türü bulunan bitki, USDA sertlik değeri 4-10 arasında olan bölgelerde yetişir. Indian Lotus veya Angel Lotus adıyla da lanse edilen Kutsal Lotus türü, 8 inçlik müstesna pembeden ak’a çiçekleri ve mumsu yeşil yapraklarıyla bilinir. Çiçekler gündüzleri safiyane açık kalır ve geceleri üç gün kapanır. Öte yandan Amerikan Lotus’u sarı nebatlar ürettiği için bu tür, Sarı Lotus ismini de taşır. Kutsal Lotusun tersine, Amerikan Lotusunun menşei Kuzey Amerika’nın Doğu Kıyısıdır.

Lotus Çiçeği Nasıl Bir Çiçek?

Bir lotus türü ile karşılaştığınızda bu çiçeği yiyebilirsiniz çünkü Asyallar ve Kızılderili kabileleri bunu yapıyor. Örneğin çiçeğe yabancı olmayan yerel halk, rizomlar olarak bilinen bitkinin yer altı gövdesi, nişasta içerdiği için bu çiçeği afiyetle yer. Yaprakları sebze görevi görür ve organlarındaki nebat özleri lezzetlidir. Lotus nüveleri de insan tüketimine uygundur, isterseniz bunu fındık gibi kurutup un haline getirebilirsiniz. Yanı sıra muhtelif bitki nüvelerinin tıbbi fayda tesis eden sağaltıcı bir etkisi de vardır.

✅✅↪️12 Yılda Bir Açan Neelakurinji Çiçeği↩️

Lotus Çiçeğinin Anlamı ve Sembolizm

Fosil kayıtlarının bize sunduğu verilere baktığımızda, lotus çiçeklerinin yüzbinler yıldır var olduklarını görürüz. İnanışa göre birçok nebatın nesli 2 milyon yıl önceye kadarki pleistosen dönemde tükense de lotuslar hayatta kalmayı başardı. Pek çok kültür, bu çiçekleri kabul eder ve nilüfer çiçeklerine çeşitli mantaliteler ve sembolizm yükler. Bu müstesna varlığa

 • yaşam
 • ölüm
 • yeniden doğuş

dizgesiyle olan rabıtasından dolayı Yaşam Çiçeği derler. Dahası, bir lotus çiçeği -özellikle pembe olanı- Hindistan’ın milli çiçeğidir.

Budizm ve Lotus Cicegi

Lotus çiçeği, Budizm için billur bir kompoze etkisine sahiptir. Nelumbonaceae familyasına ait çiçeğin özümsediği kavramlar arasında saflık, tinsel uyanış, sağduyu ve bağlılık vardır. Bu inancın nedeni lotusların çamurlu ve asude sulardan zuhur etmesidir. Bu oluş biçimi Budizm’de müşkül durumlarda dahi azametin aydınlığına doğru yol alma feraseti şeklinde yorumlanır.

Budizm’de lotus çiçeklerinin ne anlama geldiği ve sembolizm derecesi renkleri ile direkt ilgilidir. Örneğin;

 • Mavi nilüfer, bir tin’in hikmet ve vukuf’a karşı sahip olduğu bir başarıyı sembolize eder.
 • Beyaz nilüfer, safiyene bir temizlik mefhumuna işaret eder.
 • Kırmızı nilüfer, müşfik ferasetin ikonik tezahürüdür.
 • Mor nilüfer, Buda’nın bir doktrinine karşılık geldiği için daha teferruatlı bir tıynete sahiptir.
 • Pembe nilüfer, Budizm’in zeminini tesis eder.

Hristiyanlıkta Lotus Çiçek Anlamları

Hıristiyanlıkta da derin anlamları olan lotus çiçekleri, ekseriyetle safiyet  ve evrenin yaratılışını temsil ederler. Hristiyanlar genellikle nilüfer çiçekleri gibi maddi şeylerin ilahi unsurlar taşıdığını kabul etmez.  Ancak kutsal çiçekler ile İsa arasındaki çağrışımları kabul ederler.

 • Bir örnek, nilüferlerin çiçeklenmeden önce çamurlu sudan üç gün önce yükselmesidir.
 • Bir diğeri, bu nebat köklerinin 6 ft derinlik vakıasasına (180 cm) kadar (bölgenin altına) ulaşmasıdır.
 • Ayrıca spermatozoitler uzun müddet yaşar ve devinmsiz bir şekilde kaldıktan sonra yeniden dirilme özelliğine haizdir.

Çiçekte hasıl olan bu niteliklerin hepsi bir şekilde İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi ve dirilişiyle ilgilidir.

Hinduizm’de müstesna bir konumu olan Nelumbo’lar ruhsal aydınlık ve billurluk gibi mefhumlarla eşdeğerdedir. Çiçek bireyin bir arzu, gusto veya kazançtan etkilenmeden vazife ferasetini ifa etme becerisini sembolize eder. Hinduizm itikat‘ında lotuslar, yaşamın kökeninin -başlangıç noktasının- su olduğunu sembolize eder. Hindu mitosu, Lord Brahma’ın bir Nelumbo’nun üstünde oturan Lord Vishnu’dan hasıl olduğunu tefsir eder. Saraswati ve Lakshmi gibi diğer Hindu tanrıları da bir lotus çiçeği ile iltisaklıdır.

Antik Mısır’da Lotus Çiçeği Anlamları

Bu yaşam formu, diğer itikatlarda olduğu gibi Antik Mısır’da da yeniden doğum ve de güneş ile ilişkilidir. Mısırlılara göre güneş ve lotus nebatı, müşterek bir ifade mantalitesine karşılık gelir. Geceleri kaybolan ve sabahları tekrar zuhur eden çiçek, yaratılışın da simgesel rumuzudur.

Şu ana kadar anlattıklarımızla ters bir veçhede lotusların Eski Mısır’da ölüm mefhumuna karşılık geldiğini belirtelim. Ölülerin kutsandığı eski bir Mısır metninde -Ölüler Kitabı- bir kişiyi nilüfer çiçeğine transforme eden büyüler vardır. Ayrıca eski Mısır’ın hiyerogliflerinde görülen lotuslar, Yukarı Mısır ve Al-Dilita bölgelerini kompoze eden bir semboldür.

Lotus Çiçeği Neyi Simgeler?

Lotus çiçekleri, ayrıca diğer dinler ve kültürlerin de mühim kodlamaları arasında muteber bir kaynaktır. Örneğin, Batı coğrafyasının tıynet veçhesinde, bu çiçekler yaşamın gerçek nüvesinin veya velut hakikatin aranmasını özümler. Reenkarnasyon ve doğum, bu çiçeğin tabiatı icabı sembolize ettiği bir veçhedir.

Nelumbo’lar Çin kültüründe kadınsılık ve mutlu evliliğin nişanesidir. Ancak Japonya’da ruhani ciheti/niteliği daha ağır basan çiçeklerin yorumu, münezzeh bir zihin ve arı bir bedendir. Jainizm’de de kutsal olan lotuslar, 21. Jina Neminatha’nin sembolüdür.

✅✅↪️Hindiba Kahvesi Hakkında↩️

Lotus Çiçeği Dövme Anlamı

Mühim kavramların vücut bulan hali bir lotusları dövmeler de sıklıkla görürüz. Bunun müsebbibi, çiçeğin bazı çağrışım ve yansımalara açık olan tinsel ve otantik yönüdür. Ekseriyetle, dövmelerdeki nilüfer çiçekleri yeniden doğuşun veya baştan çıkarmaların üzerinde yükselmenin nişanesidir. Aynı zamanda dövmelerdeki mantaliteyi

 • Ruhsal uyanış
 • Güzellik,
 • Saflık
 • Aydınlanma

gibi kavramlarla tanımlayabiliriz.

Lotus Çiçeği Ne işe Yarar?

Emsalsiz niteliklerinden dolayı lotuslar, muhtelif durum ve özel anlar için çiçek aranjmanlarında da yaygın bir tercihtir. Diğer çiçekler gibi lotuslar da yakınlarına armağan etmek isteyen ve an’ı benzersiz veya özel kılmak isteyenlerin seçimidir. Renk ölçeğinin geniş olması, çiçeğin özel bir hediye olmasındaki en önemli saiklerden biridir.

Nilüfer Çiçeği ve Lotus Çiçeği Aynı Mı?

Hem nilüfer bitkisi hem de lotuslar, Nelumbonaceae fasilesinin fertleridir. Her ikisi de Nelumbo cinsi nebat türü olarak bitki kozmosundaki yerlerini almışlardır. İkisi de aynı bitkiyi/çiçeği tariflemek için kullanılagelmiştir. Yalnızca boyları, her iki çiçeği ayırt etmeye yarar, nilüferler ortalama 20cm’yi geçemezken, lotuslar 15 kat daha uzundur.

Lotus Çiçeği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir