Haftalık Günlük

Ova Nedir?

Ova, cüzi eğime sahip müstevi (düz) arazilerin geniş yüzölçümlerine atfedilen bir isimdir. Dünya kara alanlarının üçte birinden fazlasını örttüğü için ova nedir sorusu popüler bir sualdir. Tıpkı Great Plains bölgelerindeki gibi her kıtada görülen ovaların çoğu otlaktır. Çayır, çimin ana flora türü olduğu ve velut ot türlerini ihtiva eden bir bölgedir. Tüm ovalar otlak değildir bazıları ormanlık alanlardır. Bu alanlar muhtelif ağaçlara, çalılık ve biteyleri (bitki örtüsü) kucaklayan verimkar yerlerdir.

Ova Nedir ve Nasıl Oluşur?

Ovaların biçimlenişinde farklı unsurlar etkilidir örneğin bazı ovalar buz ve suların aşınmasıyla vuku bulur. Yüksek karadaki kaya gibi değişken malzemelerin yıpranması da ova oluşumunun saiklerinden biridir. Su ve buz, farklı bir zeminde biriktirmek üzere yamaç bölgelerinden zemine doğru tortu şeklinde lanse edilen kir, kaya ve diğer materyal parçalarını taşır. Bu tortunun katman üzerine serilmesi, ova dediğimiz doğal yapıları meydana getirir.

Ova oluşumunun bir başka nedeni baş aktöründe lavlar ve fay hatlarının yer aldığı tektonik faaliyetlerdir. Volkanik olaylar sebebiyle vuku bulan ovalardan biri lav ovalarıdır. Lav ovaları, lav yerin altından yukarıya itildiğinde ve karada akarken kendini var eder. Bir lav ovasındaki toprak, ekseriyetle çevreleyen topraktan çok daha koyudur. Bu durum lavların bir neticesidir, genelde bazalt -koyu renkli bir mineral- yüzbinlerce asır boyunca küçük parçacıklara bölünmüştür.

İlginizi Çekebilir:Göl Nedir, Oluşumlarına Göl Çeşitleri Nelerdir?

Ova Nasıl Oluşur?

Dingin ve emsalsiz ovaların biçimlenişinde etkisi olan faktörlerden biri de nehirlerdir. Pek çok nehir vadilerden geçer ve nehirler devindikçe vadiyi tedricen aşındırarak geniş ovalar meydana getirir.

Bir nehir taşarsa nehir kenarı da (river bank) (bir su kütlesine bitişik arazi eğimi) taşar. Sel, toprağın yüzeyinde balçık, granül kayaç ve diğer çökeltileri taşır, su çekildikten sonra tortu kalır. Bir nehir tekrar tekrar taşarsa, zamanla bu tortu bir taşkın ovasına dönüşür. Taşkın yatağı (ovası) ekseriyetle besin açısından zengindir ve üretken tarım arazileri oluşturur.

Ova Nedir Kısaca – Nasıl Oluşur?

Ovalar dağların tabanlarında da kendini var eder, böylece tortu taşıyan su, müstevi arazi istikametinde giderken yokuş aşağı akar. Bu bölgede tortular, birikerek yayılma özelliği gösterir ve ovaların oluşum devinimi gerçekleşir.

Birçok nehir, tortularını okyanusa bırakır ve tortu biriktikçe, deniz yüzeyini kaplayarak bir kıyı ovasını görünür hale getirir.

Okyanusun dibinde abisal düzlükler de bulunur, bu ovalar deniz seviyesinin 5.000 ila 7.000 metre (16.400 ila 23.000 fit) altındadır. Bu ovalar, konumları gereği incelenemez fakat bilim insanları abisal ovaların dünyadaki en pürüzsüz yerler olduklarını söylüyor.

Akarsu Aşındırma Şekilleri

Exit mobile version