Haftalık Günlük

Plastik Sanatlar Hangileridir Özellikleri Nelerdir?

Plastik sanatlar, sanatçı tarafından kalıplaştırılan, değiştirilebilen veya dönüştürülebilen materyal ve unsurların kullanıldığı sanat eserlerinin detaylandırma araçlarıdır. Bu unsurlar, sanatçıya kendi görüş açısını, hayal gücünü veya hakikate dair belirli vizyonunu terennüm etmek için bir hammadde işlevine sahiptir. Plastik kaynaklar ile sübvanse edilen bu sanat türü, izleyicinin bakış açısıyla algılanması gereken diğer sanatlardan (müzik, okunan metin) ayrılır.

Plastik Sanatlar Nedir? Resim, Heykel, Mimari, Seramik vb.

Safiyane bir plastik sanat nosyonun ilk imleri, sahne sanatlarından ayrılması adına 19. asırda kendini göstermiştir. 1900’lerde sanat mefhumu o kadar çok çatışmaya ve yeniden formüle edildi ki, plastik sanatlar grafiti ve kentsel sanat veya hazır pop-art mirası gibi etkileyici öneriler içeriyordu.

İlginizi Çekebilir: Fonetik Sanatlar Nedir?

Plastik sanatların müzeye aktarılma ihtiyacı ile birlikte türün adının da tahvil edildiğine şahit oluruz. Bu türün evreni içinde hasıl edilen yaratı üslupları, başka bir nosyonla afişe edilmiştir. Bağlamından çıkarılması ile birlikte görsel sanatlar adı ile muteber konumunu muhafaza etmiştir.

Bazı Plastik Sanat Türleri

Plastik Sanatların Karakterini Belirleyen Özellikler

Exit mobile version