Kültür/Rehber

Rokoko Nedir? Rokoko Sanatı Hakkında

Rokoko stil/üslubu nedir sualine iç tasarım ve tezyini sanatlarda kullanılan bir mantalitedir şeklinde cevap verebiliriz. 18. yüzyıl Fransa’sında biçimlenen; çizim, mimari ve heykel gibi muhtelif sanat muhtevalarında yer bulan muteber bir stildir. Afili olmaktan ziyade zarif, ince ve doğal formların coşkulu bir şekilde kullanımı ile karakterize edilir. Rokoko sözcüğü, denizkabuğu kaplı taşlar ile yapay inleri/sığınakları tezyin etmek için kullanılan bir tekniğin adı olan Fransızca rocaille nosyonundan türetilmiştir.

Rokoko Sanatı: Rokoko Nedir?

Barok üslup kurallarını yıkarak kendini var eden Rokoko hareketi, Barok konseptindeki göz alıcılığa bir başkaldırıdır. Rokoko’nun 14. Louis’in Versay Sarayı’nın şaşalı tasarımına bir reaksiyon olarak dönemin sanat konseptleri arasına katıldığı ifade edilir. Aralarında Pierre Le Pautre, J.-A. Meissonier, Jean Berain ve Nicolas Pineau gibi tasarımcı ve ressamların olduğu sanatçılar, Paris’teki soylular için daha hafif ve daha samimi bir dekorasyon tarzı geliştirerek rokoko akımının yaygınlaşmasına öncülük etmiştir.

Rokoko stilindeki tavan pervaz ve taş/tuğladan yapılan dik düzlem gibi alanlar C ve S harflerinin şekillerine benzetilerek tezyin edilir/süslenir. C ve S harflerindeki hassas büküm ve eğimler, rokoko üslubunu aksettiren donatıların mühim parçasıdır. Bunun yanı sıra nebat zümreleri gibi muhtelif bezeme objeleri de rokoko materyalleri nedir sorusuna cevap niteliğindedir ve bu objeler rokoko’da kendine yer bulan örgelerdir. Asimetrik eğriler ekseninde hasıl olan dizaynlar, altın rengi ve fildişi akı da bu muteber türün formasyonunda açığa çıkar.

✅✅ Op Art Sanatı Nedir?

Rokoko Sanatı: Rokoko Mimari Özellikleri

Rokoko’nun mimari alanındaki klasik örneklerine baktığımızda Jean Aubert ve Germain Boffrand isimli Fransız iç mimarların tasarımları karşımıza çıkar. Bu iki mimar tarafından dekore edilen Salon de Monsieur le Prince ile Hôtel de Soubise yapıları, rokoko tarzının dekoratif sanatlardaki en saygıdeğer örnekleri olarak kabul edilir.

İç mekandaki tezyinler dışında rokoko’nun münezzeh tesirine möble ve porselen gibi eşyalarda da tanıklık ederiz. 1700’lü yılların Fransa’sında möbleler, gümüş ve seramikler doğal kavkı ve çiçek bezekleri ile rokoko formasyonuna ayak uydurmaya başlamıştır. Böylece rokoko’nun tesiri daha teferruatlı ve yaldızlı bronz varyasyonları ile çeşitli materyallerde biçimlenmiştir.

Rokoko Sanatçıları

Rokoko’nun ressamların ilgisine mazhar olması ise ilk kez Antoine Watteau isimli sanatkarın yaratıları ile gözlenebilir bir boyuta ulaştı. Dönemin muteber isimlerinden Antoine Watteau zarif, nazik ve melankolik tablolarıyla rokoko’yu resim sanatına taşıdı. Daha sonra François Boucher imzalı nü tablolarla rokoko formasyonu geniş bir kitleye erişti.

Rokoko’nun en iyi uygulayıcıları arasında Jean-Marc Nattıer, Fragonard ve Jean-B. Perroneau gibi isimler de vardır. Fransız tablolarındaki rokoko tarzının ifade ediliş biçimi ekseriyetle şu betimlemelerle anlatılabilir; mitolojik ögeler, erotik temalar, açık tonlu renkler, ince ve narin çizgiler…

✅✅ Gravür Nedir, Nasıl Yapılır?

Almanya ve İtalya’da Rokoko Kültürü

Fransa’da ibraz edilen Rokoko tarzı, 1730’larda Almanca konuşan Katolik coğrafyalara yayıldı ve Fransız zarafeti Alman fantezisi ile birleşti. Böylece dramatik mekansal ve plastik efektler ile kalıcı bir Barok mimari biçemi ile hemhal olarak göz kamaştırıcı bir dinsel mimari üslubuna uyarlandı.

Rokoko Sanat Akımı Eserleri

Fransa’yı bir kenara bırakırsak; rokoko’nun en müstesna emsallerine Almanya öncülük eder. Örneğin iç tasarımı François de Cuvillies tarafından inşa edilen Amalienburg Sarayı ve Residenztheater tiyatrosu bu akımın Almanya’daki en iyi örnekleri olarak gösterilir.

Diğer yandan 18. yüzyılda Johann Baptist Zimmermann ve Dominikus Zimmermann kardeşler tarafından tasarlanan Wies Kilisesi ile Balthasar Neumann tarafından tasarlanan Vietzehnheiligen kilisesi de rokoko tarzını yansıtan Alman kiliseleridir.

İtalya’da Rokoko, esas olarak G. Battista Tiepolo’nun büyük ölçekli tezyini tabloları ile özetlendiği Venedik’te yoğunlaştı. Francesco Guardi ve Canaletto’nun şehri odağına koyan manzara resimleri de Rokoko’dan tedricen etkilenen yaratılardandı.

Rokoko Dönemi Neoklasisizm’in Yükselişi

Rokoko veçheli eserler, önemsizliği ve süs aşırılıkları nedeniyle 1750’li dönemin sonrasında Fransa’da eleştirmenlerin saldırısına uğradı. Bu nedenle 1750’lerde etkisi peyderpey azaldı ve 1760’larda Neoklasisizm’in yeni ve daha yalınsılığı Rokoko’nun yerine geçmeye başladı.

Rokoko Dönemi Müzik

Rococo; Barok dönemi sonlarında (1740 ve 1770 arası) oluşan hafif, zarif ve süslü müziği tarif etmek için de kullanılan bir tabirdir. Bazı müellif ve eleştirmenler, Joseph Haydn ve Mozart’ın klasik stile ait olduklarını kabul etmekle birlikte bu bestecilerin ilk dönem yapıtlarının rococo türüne girdiğini de belirtmektedir.

rokoko nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir