Kültür/Rehber

Plastik Sanatlar Hangileridir Özellikleri Nelerdir?

Plastik sanatlar, sanatçı tarafından kalıplaştırılan, değiştirilebilen veya dönüştürülebilen materyal ve unsurların kullanıldığı sanat eserlerinin detaylandırma araçlarıdır. Bu unsurlar, sanatçıya kendi görüş açısını, hayal gücünü veya hakikate dair belirli vizyonunu terennüm etmek için bir hammadde işlevine sahiptir. Plastik kaynaklar ile sübvanse edilen bu sanat türü, izleyicinin bakış açısıyla algılanması gereken diğer sanatlardan (müzik, okunan metin) ayrılır. […]