Site icon Haftalık Günlük

Anakronizm Nedir? Anakronizm Türleri Nelerdir?

Anakronizm Nedir Kısaca, Anakronizm Örnekleri, Vigizm Diyakronizm

Anakronizm Nedir Kısaca, Anakronizm Örnekleri, Vigizm Diyakronizm

Mikrodalga fırında lezzetli bir akşam yemeği hazırlayan mağara adamı hakkında bir hikaye okuduğunuzu hayal edin. Veya karakterlerin mektup yazmak yerine birbirleriyle whatsapp’tan mesajlaştıkları 1800’lü yıllarda geçen bir roman okuduğunuzu… Okuduğunuz bir romanda ya da izlediğiniz bir filmde böylesine yersiz durumlarla karşılaşırsanız, anakronizm ile karşı karşıyasınız demektir. O halde şimdi kemerlerinizi bağlayın ve Haftalık Günlük’te anakronizm isimli fenomeni keşfedin.

Anakronizm Nedir Tanımı?

Anakronizm bir kronoloji hatasıdır, kişilerin olayların veya geleneklerin birbirlerine göre kronolojik olarak yanlış yerleştirilmesidir. Tarihte kendi zamanı dışında var olan bir kişi, bir olay veya fikirdir. Anakronizm (anachronism), Yunanca karşılığı zaman olan chronos sözcüğü ile geri/tekrar anlamında kullanılan ana- ekinden türemiştir.

Anakronizm, tarihin yanlış dönemine eklenen biri veya bir olay ya da şimdiki zamandan ziyade geçmişe ait bir anlatımdır. Aynı zamanda bir olayın veya nesnenin ya da bir kişinin çok daha eski dönemde gösterilmesi de olabilir.

Anakrotik Ne Demek? Anakronizma Nedir?

Anakronizmler kronolojide bir kusurdur. Anakronizmi sözlük anlamıyla tarihsel kronolojide bir hata şeklinde tanımlayabiliriz. Fakat sinema ve edebiyatta kasıtlı olarak yapılan bir teknik olarak da kullanılır. Örneğin bir yönetmen, filmine mizah katmak için anakronizmden yararlanabilir.

İlginizi Çekebilir📢Antropomorfik Düşünce Nedir?

Anakronizm Ne Demek Örnek?

Kurguda zaman hataları olan anakronizmler, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılabilir. Bilinçli olarak yapılan anakronizmler, güldürü amaçlıdır. Fakat bilinçsiz olarak yapılan anakronizm, genellikle eseri ortaya koyan kişinin bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Bilinçli anakronizme şu örneği verebiliriz:

Anakronizm Sorunu: Kasıtlı Yapılmayan Anakronizmler

Çok ince detay olacak fakat bilinçsizce yapılan anakronizmlere birkaç örnek verelim. Bu örnekler prodüksiyon ekibinin ince detayları araştırmadıkları için ortaya çıkmıştır:

Anakronizm Örneği

Anakronizmi daha iyi anlamak için şimdi de edebiyattan örnekler vermeye devam edebiliriz:

Anakronizm Türleri Nelerdir?

Edebiyatta veya filmlerde yanlış zaman diliminde yer alan her şeye anakronizm diyebilirsiniz. Fakat yine de anakronizmin farklı türleri vardır ve her biri farklı bir amaca hizmet eder.

Diyakronizm Nedir?

Anakronizmle yakından ilgili kavramlardan biri de diyakronizmdir. Bir zaman periyodu boyunca meydana gelen olayların birbiriyle ilişki kurarak incelenmesidir. Bu disiplinde olayların önemi geri plandadır. Zaman içinde olaylar/fenomenler arasındaki ilişkileri açıklama amacı taşıyan diyokronizm, aynı zamanda art zamanlılık adıyla da bilinir.

Vigizm Ne Demek?

Vigizm, anakronizm ile ilgili yakın anlama gelen kavramlardan biridir. Aslında vigizm, sosyal bilimlerde bir hatadır ve şu anlama gelir: Geçmişi bugünün şartlarına göre değerlendirmek… Geçmişi bugünün şartlarına göre yorumlamak elbette ciddi bir hata olacaktır.

İlginizi Çekebilir:📢Nominalizm (Adcılık) Nedir?

Tarih Biliminde Anakronizm

Anakronizm kavramı, doğası gereği tarihseldir ve bu yüzden tarihten bağımsız değildir. Dolayısıyla anakronizma dediğimiz zaman mutlaka tarihsel süreçten bahsetmemiz gerekir. Tarihsel anakronizm, sosyal bilimlerde net olarak bir hatayı temsil eder. Kusurlu bir tarih yorumu olan anakronizma, araştırmacıları yanlış yönlendiren bir süreçtir. Bu bakımdan tarihçiler anakronik kusura düşmeme adına tarihi olayları ve gelişmeleri iyi bir şekilde araştırmalıdırlar.

Exit mobile version