Coğrafya

Kartograf Nedir? Mesleki Tanımı ve Kapsama Alanları

İlk haritalar, yüzyıllar öncesinde fırça ve parşömen gibi tekniklerle oluşturuldu. 15. asırdan 17. asra kadar, Keşif Dönemi boyunca, kartograflar bu haritaları kullandılar. Ancak bir süre sonra yeni ölçme teknikleri ve kaşiflerin gözlemlerine dayanarak yeni haritalar yaratıldı. Böylece kartograf nedir konusu güncel ve periyodik unsurlardan etkilenerek farklı veçhelere yayıldı. Kartograf Nedir? Oxford Dictionary of English bir […]