Coğrafya

Kartograf Nedir? Mesleki Tanımı ve Kapsama Alanları

İlk haritalar, yüzyıllar öncesinde fırça ve parşömen gibi tekniklerle oluşturuldu. 15. asırdan 17. asra kadar, Keşif Dönemi boyunca, kartograflar bu haritaları kullandılar. Ancak bir süre sonra yeni ölçme teknikleri ve kaşiflerin gözlemlerine dayanarak yeni haritalar yaratıldı. Böylece kartograf nedir konusu güncel ve periyodik unsurlardan etkilenerek farklı veçhelere yayıldı.

Kartograf Nedir?

Oxford Dictionary of English bir kartografı harita çizen veya üreten kişi olarak tanımlar. Merriam-Webster‘ın çevrimiçi sözlüğü, bir haritacının haritaları yapan kişi olduğunu söylüyor. Ayrıca çevrimiçi olarak da bulunabilen Cambridge Sözlüğü, bir haritacının harita yapan veya çizen kişi olduğunu belirtir.

Bu tanımların tümü inşa etmeyi ve çizme, resmetmeyi odağına alır. Bu muhtemelen modası geçmiş kağıt harita oluşturma sürecinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu üretim zinciri, her biri kendi becerilerine sahip bir dizi insanın  de üretim sürecinde yer almasını gerektiriyordu. Örneğin haritacının yanında bir fotoğrafçı ve bir matbaa operatörü de bulunuyordu.

Kartograf Ne Demek?

Diğer yandan web tabanlı Dictionary.com, bir haritacının haritacılık veya harita üretimiyle uğraşan bir kişi olduğunu yazıyor. Bu kesinlikle kelimenin kapsamını genişletir, ancak yine de biraz belirsizdir.

O halde kartograf nedir belirsizliğini ortadan kaldırmak için biraz daha düşünmeye devam edelim. Haritayı çizim odasındaki kişi mi çizer yoksa kavramsal olarak tartışan akademisyen mi? Aslında her ikisi de kartograf camiasının elemanlarıydı. Bu nedenle iki önemli misyonu gerçekleştirenlere de gerçek kartograf diyebiliriz.

Ancak 1990’larda pc inovasyonları, harita inşasına tamamen entegre olduğunda, muhtelif zanaatlardan beslenen kişilerin sayısı (örneğin fotoğrafçı ve matbaa operatörü) azaldı. Kartograflar tüm süreci teknolojinin de yardımıyla tek başına yapacak malumat ve beceriye sahip olmaya başladılar.

Bilgisayarın neredeyse tüm iş süreçlerine entegrasyonunun haritacılık üzerinde birkaç noktada etkisi oldu. Kısa süre sonra, hiçbir kartografik beceriye sahip olmayan insanlar da harita yapmaya başladılar. Bu kişilerin geneli, verilerini haritalarda görüntüleştirmek maksadıyla CBS‘den yararlanan, coğrafya orijinli disiplinlerden araştırmacılardı. Bazı uzmanlara göre bu insanlar, profesyonel haritacılık eğitiminden yoksundular. Dolayısıyla bu kişileri haritacı değil, harita yapıcı diye lanse etmek daha doğru bir tavır olur.

📢İlginizi Çekebilir↪️Filolog Nedir?

Kartografik Görüş Nedir?

Günümüze yaklaştıkça, tarih naif bir veçheye bükülerek kendini tekrar etmiştir. İnternetin ve mobil cihazların yükselişi, haritaların oluşturulması ve kullanımında muazzam bir artışa neden oldu. Bu haritaların çoğu basit bir anlayışla yaratılsa da farklı unsurlardan yararlanarak harita yapanların sayısında da artış oldu.

Profesyonel kartografik topluluğun dünyada daha fazla haritanın varlığına karşı olmaması gerektiğine inanmalarını tartışabiliriz. Ancak tüm haritaların da harika bir izan ve çekiciliğe sahip olmalarını da talep edemeyiz. Bunun başlıca nedeni, haritacıların becerilerinin eşit düzeyde olmamasıdır. İkinci nedeni ise her zaman en doğru sonuçları vermeyen yazılım varyasyonlarını kullanmalarıdır.

Peki kartograflar daha iyi harita yapmaları için nasıl eğitilebilir? Online ve açık kaynak eğitim modülleri iyi ve velut bir yürütüm gibi görünmekte… Diğer yandan mevcut yazılımın varsayılan ayarlarının daha iyi tanımlanması da kartografların becerilerini artırır. Tıpkı harita yaratımında hangi harita türlerinin veya sembolojinin kullanılacağı hususunda öneriler sunmak gibi…

Ayrıca kartografların insanların haritalardan ne amaçla faydalandıklarını da hesaba katmaları gerekir. Harita yapımı sürecinin son zamanlarda büyük ölçüde değiştiğini düşünürsek, şimdi kartograf nedir sorusunu nasıl tanımlayabiliriz?

Kartograflar, siyasi, ekinsel ve eğitim maksatlı haritalar ve çizelgeleri;

 • ölçmek
 • analiz etmek
 • oluşturmak

için jeodezik araştırmalar ve uzaktan algılama sistemlerini kullanırlar.

Kartograf Ne İş Yapar?

Haritacılar (kartograflar) ekseriyetle harita yaratımında kullanılan verileri derlemek ve doğrulamak için sahada mesai harcarlar. Haritaları en uygun biçimde kullanılmasını sağlayan bir kartografın çalışmalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Popülasyon biçimi, demografik nitelikler ve senelik yağış paradigmaları gibi coğrafi dataları toplar ve çözümleme yoluna gider.
 • İzleksel haritalar inşa etmek için yer araştırmaları, gökyüzü fotoğrafları ve uydudan gelen data ve olguları inceler.
 • Toplumsal, çevresel, siyasi, eğitim ve tasarım süreçlerinde kullanılmak için dijital veya grafik formda tematik haritalar hazırlar.
 • Mevcut haritaları revize eder ve güncele uyumlu düzeltmeler yapar.

Kartograflar lazer darbeleriyle nesnelerin uzaklığını tespit eden Lidar teknolojisinden ve jeodezik araştırmalardan gelen bilgileri kullanırlar.

Kartografya Nedir?

Kartografya, haritaların inşası, yaratımı, yayılması ve gözden geçirilmesiyle alâkalı bir perspektifler ağına bağlıdır. Haritacılığın tüm süreçleri ile ilgilenen disiplin sürekli değişir ve merkezine harita oluşturma aşamalarını alır. En geniş anlamıyla bakıldığında, bu süreç;

 • kaynak verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve işlenmesinden,
 • haritanın entelektüel ve grafik tasarımına, nihai belgenin çizilmesi ve çoğaltılmasına kadar

her şeyi içerir. Bu nedenle, bilim, sanat ve teknolojinin emsalsiz bir karışımıdır ve haritacının derinlemesine bilgi ve becerilere sahip olmasını gerektirir.

Bazen bir kişi kartografik faaliyetler dizisini yönetir, ancak bu nispeten basit durumlarda gerçekleşir. Bir haritanın oluşturulmasında, çeşitli görevlerin birkaç kişi tarafından bölünmesi ve yerine getirilmesi daha yaygındır.

Kartografya Neyi İnceler?

Bu disiplin, harita inşasının tefekkürü, terkip ve uygulamalarını içerir. Kartografya, grafik yetenekleri özel derleme ve tasarım ilkeleri bilgisini ürün üretimi için mevcut tekniklerle birleştirir. Hem bilimsel hem de sanatsal öğelerin gerçekleştirilmesini ihtiva eder. Disiplindeki araştırma terimi, harita bilgilerinin biriktirilmesini veya haritalar hususunda yeni verilerin dizgesel keşfini betimler. Haritacılıktaki ana nosyonlar arasında ölçek, projeksiyon, mekansal ilişki, genelleme ve simgeleştirme ve veri modelleme yer alır.

Kartografya Alt Dalları

Kartografya, hedefi doğrultusunda farklı yönlere eğilen kapsamlı bir nosyondur ve kendi içinde muhtelif açılara ayrılır.

 • Yıldız Haritacılığı: Uranografi veya astrografi olarak da bilinen bu alt disiplin, gökyüzündeki yıldızların, galaksilerin ve diğer astronomik nesnelerin haritalanması ile ilgilenir.
 • Gezegen Haritacılığı: Dünya dışındaki objelerin ve evren dışı yüzeylerin boşluk ve mekansal olarak haritalanması ile ilgilenir. Cartography of extraterrestrial objects (Ceo) / dünya dışı nesnelerin haritacılığı adıyla da bilinir.

Kartografya Yaklaşımları

 • Kartografik genelleme
 • Kartografik etiketleme
 • Eleştirel haritacılık
 • Arazi haritacılığı
kartograf nedir

📢İlginizi Çekebilir:↪️Kuzey Işıkları ile ilgili ayrıntılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir