Kültür/Rehber

Granit Nedir?

Granit, billur şeklinde lanse edilen bitişik taneciklerin hasıl ettiği bir kayaçtır. Billur, kristal veya kesmeli cam şeklinde de lanse edilen bir özdek/elementtir ve ekseriyetle hendeseik/geometrik bir biçimlenişe sahiptir. Granit nedir sualine yanıt vermek için kayacın tanımına göz atalım.

Evrende muhtelif ölçülerde anorganik kristalleşmiş özdekler halinde mineraller bulunmaktadır. Bu mineral veya bileşikler hemhal olarak sert birikintiler tesis eder ve bu birikintilere de kayaç denir. İşte Granit, bu kayaçları betimlemek için telaffuz edilen bir isimdir ve sert iri bir özdek olarak doğadaki yerini almıştır.

✅✅↪️Opal Taşı Nedir Ne İşe Yarar?↩️

Granit Nerelerde Kullanılır?

Muhtevasında parlatılma özelliği olan granitler, bir tezyinat aracı olarak önemli bir konumda bulunmaktadır. Süsleme amacıyla hasıl edilen elegant granitler, ekseriyetle büyük ve renkli nüvelerden/tanelerden seçilip ayıklanır. Granit taş cinsi, zarif görsellik katan müstesna bir özdektir. Örneğin granit mermer ve mutfak tezgahı gibi mefruşat konseptine uygun iç ve dış alanlarda mühim bir bezeme aracıdır.

Granit Nedir ve Yapısı Nasıldır?

Granit, 3 farklı bileşenin teşekkül ettiği müteber bir maddedir, bu bileşenleri şu şekilde hulasa edebiliriz.

  • Kuvars, yağlı ve parlaktır, granitin oluştuğu kayaca katı biçimlenişi veren özdektir ve gri renklidir.
  • Feldispat, lityum, sodyum gibi inorganik özdek/mineral gruplarını ibraz eder. Külteye/kayaca renk verir ve mavi, ak pembe gibi muhtelif renkler ihtiva eder.
  • Mika, küçük ve yalabık pullar haldedir, gümüş bir tonda siyah ve beyaz renge sahiptir.

Bunlara ek olarak bazı granitler daha farklı minerallerden de oluşur; turmalin, grena ve andazulit gibi… Granit, yüksek dirençli katı birikintilerden oluşan bir kayaçtır, direnci yüksek olmasının saiklerinden biri homojenize yapısından kaynaklanır çünkü mineraller birbiriyle kaynaşmıştır. Bu sayede kayaç muhtevasındaki (içerik) terkip, graniti tesis eden yapının her yerine dengeli bir şekilde dağılmıştır.

Granit Çeşitleri

Granitler, farklı biçimlerde yeryüzüne çıkar, en küçük yapılı granit türüne mikrogranit denir. Büyük boyutlu feldspatların kayaç tabanından ayrıldığı granit özdeğine ise porfrik granit denir. Feldspatlar, özel bir yapı ihtiva ettiği için bir bölümü güneşte ışıldarken; diğer yarısı gölgeli ve mat haldedir.

Granitle birlikte hasıl olan bir diğer özdek/biçimleniş tarzı ise pegmatindir. Pegmatin iri boyutlu kristallere ve damarlı bir forma sahiptir. Pegmatin, bazı granitlerde gri renkli geometrik şekiller tesis eder, bu şekiller çivi yazılarını anımsatır.

Granit Nedir? Granit Maden midir?

Özdek granit, yer kürenin satıhındaki litosfer içinde vuku bulan bir ekstrüzif kayaç yığınıdır. Yüksek ısıyla temas eden katmanlar, zaman içinde peyderpey soğur ve katılaşır. Dolayısıyla gözle seçilebilecek kıvamda ve iri taneli bir imaja evrilir.

Granitlerin yüzey istikametine ivmelenmesi için farklı bir tesirden/efektif veriden beslenmesi gerekir. Örneğin ergimiş kayaçların litosfer içine girmesi veya volkanik kütlelerin dış kuvvetler tesiriyle transforme olması neticesinde vuku bulur. Ek olarak toprak aşınması sebebiyle de granitlerin yeryüzüne satüre bir ivmelenme teşekkül ettiği bilinmektedir. Granitler, tortul kütle üzerinde yol alırken kalker ve tortul taşlara temas eder. Bu sebeple de özdek formda bir metamorfizm süreci başlar ve tamamlanır. Bunun sonucunda granitler, daha sert bir hal alır, sert haldeki granitlerin bazılarının dejenere prosesine dahil olmadan işlenme özelliği vardır.

✅✅↪️Ammonit ve Ammonit Taşı Hakkında↩️

Granit Özellikleri

Granitlerin kökeni ile ilgili muhtelif görüşler bulunmaktadır. Bazı yerbilimcilere göre granitler lav biçimlenişinde kendini gösteren şerik maddelere sahiptir. Bu düşünüşe göre granit, yerin derinliklerinden gelen genç bir özdektir. Bazı yerbilimciler ise granitlerin dış kuvvetler sonucu oluştuğunu düşünmektedir. Bu fikre göre granitler antisiklon, sıcaklık ve yeryüzü başkalaşımlarının son merhalesi olarak vuku bulmuştur.

Bilim insanları geçmişte granitlerin oluşumu ile ilgili çeşitli araştırmalara imza atmışlardır. Yapılan deneylerdeki bulgular, granitlerin formasyonunda dış kuvvetlerin tesirinin daha bariz ve sarih olduğunu desteklemiştir. Bunun ispatı da 630 derecede ısıtılan bir kil bileşiğinin granit formuna evrilmesidir. Ancak literatürdeki bulgulara göre değerlendirirsek; araştırmacılar granitlerin teşekkülünde iç ve dış kuvvetlerin tesirlerinin mühim rol oynadığı hususunda fikir birliği varmışlardır.

granit nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir